Proíbe o uso de agrotóxicos à base de neonicotinóide no Estado.